Duurzaamheid vertaald naar de praktijk

Ambities vertaald naar de praktijk

Onze duurzaamheidsambities vormen de basis voor de vertaalslag naar duurzame praktijk. Onze vijf krachtlijnen werden vertaald naar 19 concrete ambities die we op korte of lange termijn in onze duurzame strategie 20-25 willen implementeren.

Elke ambitie omvat een concrete doelstelling die ons in staat stelt om onze inspanningen te meten en onze realisaties transparant te rapporteren. Daarnaast hebben we per doelstelling een tastbaar actieplan voor de praktische uitvoering van onze duurzaamheidsstrategie. Bij elke ambitie vind je een voorbeeld van een bereikte actie (die blijft doorlopen en nog verder wordt versterkt) en een nieuwe actie. Een uitgebreid overzicht van alle acties vind je terug in het duurzaamheidsrapport.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020