Duurzaamheid vertaald naar de praktijk

Ambities vertaald naar de praktijk

Onze duurzaamheidsambities vormen de basis voor de vertaalslag naar duurzame praktijk. Onze vijf krachtlijnen werden vertaald naar 19 concrete ambities die we zullen implementeren in onze duurzame strategie 20-25.

Elke ambitie omvat een concrete doelstelling die ons in staat stelt om onze inspanningen te meten en onze realisaties transparant te rapporteren. Daarnaast hebben we per doelstelling een tastbaar actieplan voor de praktische uitvoering van onze duurzame strategie.

Onze ambities en gerelateerde objectieven worden hieronder beschreven. Een uitgebreid overzicht van onze voortgang t.o.v. deze objectieven en onze initiatieven vind je terug in het duurzaamheidsrapport.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2021