Een gezonde en ergonomische werkomgeving bieden

Krachtlijn 1

Onze ambitie

De gezondheid van onze werknemers en contractanten is ook onze verantwoordelijkheid. We blijven investeren in een gezonde en ergonomische werkomgeving. Zo kunnen we verantwoord en doeltreffend werk garanderen gedurende hun hele loopbaan.

Onze doelstelling

Kort verzuim maximaal 3%

Het percentage kort verzuim van alle vaste H.Essers medewerkers bedraagt over alle doelgroepen heen maximaal 3%.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020