Motivatie en engagement van medewerkers versterken

Krachtlijn 1

Onze ambitie

Via een open bedrijfscultuur en communicatie streven we ernaar de teamgeest en de betrokkenheid van onze mensen te stimuleren en een draagvlak te creëren voor onze bedrijfsdoelstellingen. Dit vraagt dagelijkse aandacht van onze leidinggevenden en de HR-afdeling.

Onze doelstelling

Tevredenheidsscore van medewerkers verbeteren

De tevredenheidsscore van al onze medewerkers m.b.t. engagement en betrokkenheid, verbetert in totaliteit met minstens 5% (het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd).

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020