Ons lokaal verankeren en jobs creëren

Krachtlijn 3

Onze ambitie

We nemen als familiaal en lokaal verankerd bedrijf de verantwoordelijkheid om onze schouders te zetten onder de lokale werkgelegenheid. Deze aanpak vertalen we ook naar onze andere sites, in binnen- en buitenland. We hebben daarbij bewust aandacht voor diverse en inclusieve jobs en het realiseren van economische waarde. Dit resulteert in een blijvende band met de gemeenschap.

Onze doelstelling

Positieve groei van het aantal medewerkers

Jaarlijks wil H.Essers een positieve groei van het aantal medewerkers realiseren, hetzij organisch hetzij via acquisities.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020