Onze CO2-uitstoot verminderen

Krachtlijn 5

Onze ambitie

De vermindering van CO2-uitstoot is een maatschappelijke prioriteit. We zoeken actief naar oplossingen om systematisch onze uitstoot te verkleinen. We investeren in energie-efficiënte infrastructuur en gebouwen, maar ook sterk in technologie, zoals moderne, propere vrachtwagens. Onze kennis willen we delen met onze sectorgenoten. Waar mogelijk voorzien we zelf in de opwekking van groene energie.

Onze doelstelling

CO2-uitstoot daalt jaarlijks met 5%

De CO2-uitstoot die H.Essers produceert, daalt jaarlijks met 5% per m² magazijnruimte.
De CO2 uitstoot die we genereren tijdens het goederenvervoer via de weg daalt jaarlijks met 5% over de totale afstand (km) die wordt afgelegd.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020