Onze kennis goed beheren

Krachtlijn 2

Onze ambitie

We willen een kennisorganisatie zijn en vergaarde en nieuwe kennis maximaal ontsluiten en delen met elkaar. Om dit zo kwalitatief en compleet mogelijk te doen, investeren we in processen, systemen en middelen die dit faciliteren.

Onze doelstelling

Investeren in kennis

Jaarlijks organiseert H.Essers 3 expertenevents voor strategische klanten en andere stakeholders, verzenden we 3 gesegmenteerde nieuwsbrieven en publiceren we 2 expertpapers.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2020