Ook andere emissies reduceren

Krachtlijn 5

Onze ambitie

Naast onze aandacht voor CO2 willen we ook blijvend werken aan de vermindering van geluidshinder, geurhinder, fijn stof, stikstof en alle andere vormen van uitstoot die een negatieve impact op de directe omgeving hebben.

Onze doelstelling

Emissie van fijn stof daalt jaarlijks met 1%

De emissie van fijn stof zal voor onze transportactiviteiten vanaf 2021 jaarlijks met 1% dalen.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2021