Duurzame toekomst

Duurzame toekomst

Richting geven aan een duurzame toekomst

Als vooraanstaand logistiek dienstverlener en belangrijke werkgever willen we een voortrekkersrol opnemen in duurzaam ondernemen. Succes is, naar onze mening, meer dan de som van inkomsten en kwartaalcijfers. Zorg dragen voor het milieu, voor onze medewerkers en klanten, ondernemen met aandacht voor de generaties van morgen, dát is wat er werkelijk toe doet als we de eindberekening maken. Daarom ook maakten we uitdrukkelijk de keuze om niet zozeer aan een duurzaamheidsstrategie te werken, maar wél een duurzame strategie te volgen. Juist door onze strategische keuzes duurzaam te laten zijn, kunnen we écht het verschil maken en mee vormgeven aan een duurzame samenleving. Onmogelijk? Zeker niet, want we kunnen rekenen op de steun van onze toegewijde medewerkers en partners wereldwijd. Together we make it transpossible! And sustainable.

We hebben al vaak het voortouw genomen in logistieke ontwikkelingen, waarom zouden we dat ook niet doen op het vlak van duurzaamheid? Om bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor de generaties van vandaag en morgen geven we vandaag richting aan een duurzame strategie. En als je ziet wat ons team op dat vlak al bereikt heeft en welke projecten er nog in de steigers staan, kunnen we alleen maar heel erg trots zijn.

Gert Bervoets, CEO H.Essers

Sustainability governance

Om het draagvlak en de betrokkenheid voor duurzaamheid in ons bedrijf te vergroten, hebben we een duurzaamheidsgovernance geïnstitutionaliseerd. Daarvoor richtten we een sustainability steerco op dat de verantwoordelijkheid draagt over alles wat duurzaamheid aangaat. CEO Gert Bervoets is de sponsor en sturende kracht van dit duurzaamheidscomité, mede vanwege zijn persoonlijk engagement en overtuiging.

Sleutelpartners in onze duurzame strategie

Het beleid en toekomstperspectief van H.Essers berust zowel op onze eigen inbreng als op de noden en verwachtingen van al onze stakeholders. Zij zijn een actief en integraal onderdeel van het bedrijf, en hun identiteit, betrokkenheid en visie op onze dienstverlening bepalen de curve van verandering waarop onze bedrijfsvoering verder groeit. We beschikken zowel over externe als interne stakeholders. Onze externe stakeholders zijn individuen, groepen en organisaties die buiten ons bedrijf staan en niet dagelijks betrokken zijn bij onze werking. De interne stakeholders zijn onze eigen medewerkers, bestuursleden, etc.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2021