Vijf krachtlijnen als kompas voor een duurzame toekomst

Duurzame meerwaarde creëren

Als vooraanstaand logistiek dienstverlener willen we mee vorm geven aan een duurzame samenleving. Onze duurzaamheidsambities zijn dan ook actueler en uitdagender dan ooit tevoren. We zijn in dialoog gegaan met al onze stakeholders om tot vijf krachtlijnen te komen die de fundamenten vormen van onze duurzame strategie. Ze sluiten bovendien aan bij onze bedrijfswaarden en de SDG’s van de Verenigde Naties waaraan we menen significant te kunnen bijdragen. Samen vormen ze het kompas op weg naar een duurzame toekomst.

Krachtlijn 1

Het mentale en fysieke welzijn van huidig en toekomstig talent borgen
Zorg dragen voor onze medewerkers, onze klanten en bij uitbreiding ook onze maatschappij: het vormt een speerpunt in ons beleid. De logistieke sector wordt blootgesteld aan heel wat veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Daarvan zijn we ons zeer bewust. Sterker nog, we ontwikkelen voortdurend initiatieven om het mentale en fysieke welzijn van onze medewerkers en stakeholders te ondersteunen en te garanderen. Een veilige werkomgeving en een gezonde levensstijl dragen bij tot een gezonde en duurzame groei.

Krachtlijn 2

Levenslang leren stimuleren en kennis delen om ontwikkeling en onderzoek te bevorderen
Wij geloven in zelfredzaamheid en het groeipotentieel van mensen. Door constructief samen te werken, zorgen we ervoor dat zij de technische en technologische evoluties begrijpen en kunnen toepassen. Wij denken in oplossingen en zien levenslang leren en bijscholen als een opportuniteit voor de schaarste op de arbeidsmarkt. We leiden mensen op om zich te ontwikkelen en bieden ze op die manier nieuwe kansen. Onze investeringen in partnerships dragen bij tot kennisdeling, onderzoek en productontwikkeling in onze maatschappij.

Krachtlijn 3

Duurzame economische groei aanmoedigen en zinvolle werkgelegenheid voor iedereen creëren
Wij hanteren een doorgedreven groeistrategie die inspeelt op de noden van onze klanten in onze strategische segmenten. Dat doen we door te anticiperen en te investeren in gespecialiseerde en hoogwaardige oplossingen, systemen en technologieën. Ondernemerschap schuilt in ons DNA én in dat van onze medewerkers. Als familiebedrijf zorgen we al sinds 1928 voor eerlijke werkgelegenheid, in binnen- en buitenland, direct en indirect. Door onze activiteiten creëren we ook jobs bij andere bedrijven, in zowel de reguliere als de sociale economie.

Krachtlijn 4

Innovatie als motor om onze diensten te vereenvoudigen en onze klanten maximaal te ontzorgen
Als logistieke dienstverlener beschikken wij over duurzame sites en een efficiënt transportnetwerk in Europa ten behoeve van onze klanten en de maatschappij. Waar mogelijk vereenvoudigen we onze werking door onze processen te optimaliseren met nieuwe concepten, technologieën en partnerships. We geloven in innovatie met concrete toepassingen om onze dienstverlening steeds te verbeteren zonder deze onnodig complex te maken. Bovendien investeren we in hernieuwbare energie en in een verhoging van onze performantie. Zo ontzorgen we onze klanten en kunnen zij zich volledig concentreren op hun kerntaken.

Krachtlijn 5

Snelle actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden
Wij engageren ons voor een duurzame samenleving. We respecteren de wetgeving en handelen en communiceren open en eerlijk over onze impact op de omgeving. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar alternatieve brandstoffen en duurzame oplossingen om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Bij nieuwe investeringen onderzoeken we de meest milieuvriendelijke oplossingen. De maatschappij kan op ons rekenen als een stabiele langetermijnpartner.

Download het H.Essers Duurzaamheidsrapport 2021